Elstödet blir billigare för alla

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån
billigare samma elpris i hela landet

Även Norrland ska kunna få elstöd – så nu sitter hela landet i samma båt.

Hushållen har fortfarande anledning att hålla nere sin elförbrukning, enligt energiminister Ebba Busch (KD).

Hushåll i hela landet kommer att ha rätt till elstöd. Nu ska även Norrland får sin del av kakan.

Det uppger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

– När läget är så extremt som det är har vi samma priser i hela landet. Men skillnaden mellan de lägsta och högsta priserna är väldigt stora.

– Så till dagens nyhet som handlar om att regeringen i dag ämnar ta beslut om ett nytt elstöd till hushåll i hela Sverige, säger hon.

Alla fyra elprisområden ingår i elstödet.

Pengarna utbetalas i februari

Svenska Kraftnät får nu ett nytt uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda de outnyttjade kapacitetsavgifter för ett stöd för de räkningar som svenskarna fått under november och december 2022.

Regeringens uppdrag till Svenska kraftnät är att utgå från samma modell som man gjorde i det första elstödet som gäller södra Sverige.

– Det vill säga spotpriset över 75 öre per kilowattimme (kWh) och täcker över det. Nu ska man också titta på ett förbrukningstak, säger hon.

Det första stödet till hushållen i södra Sverige kommer i februari.

– Det besked vi fått från Försäkringskassan är att om inget exceptionellt händer så kommer hushållen att få sitt elstöd i slutet av februari, säger hon.

Det nya stödet väntas komma någon gång under våren – exakt datum är ännu inte klart.

– Det är en krånglig process men vi sätter en så snäv deadline som möjligt. Den sista januari ska Svenska kraftnät återkomma och sen ska Energimarknadsinspektionen godkänna. Vi bedömer att det här nya stödet når hushållen någon gång under våren.

– Det kommer fortfarande vara höga priser och många kommer nog ha incitament att fortsätta hålla nere sin förbrukning, för det kommer fortfarande vara dyrt. Det här är ett plåster, inte fullt ut en kompensation. Vi är Sverige och har återkommande vintrar i vårt vackra avlånga land med tuffare klimat i norr och det ska gå att bo i hela landet, säger hon.

När företag får ersättning är ännu inte klart.

– Vad gäller elstödet till företagen fick vi en återkoppling från Svenska kraftnät 4 januari, vi inväntar att Energimarknadsinspektionen ska göra sin godkännandeprocess, säger Ebba Bush.

Tre nya delar i stödet

Ebba Busch berättar om det nya i detta stöd:

Gäller alla – Alla hushåll i hela landet bedöms få ta del av stödet.

Förbrukningstak – Svenska Kraftnät ska pröva om det går att sätta ett förbrukningstak.

Olika nivåer – Svenska Kraftnät ska pröva om taket går att sätta på olika nivåer, så att man kan ta hänsyn till kallare klimat i norra Sverige.