Övriga aktörer

Övriga aktörer i bankvärlden samt definitioner.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden, ekn.se, orgnr 202100-2098

lånegivare organisation eportkreditnämden

Finansinspektionen

granskar långivare finansinspektionen

Definitioner

Bank

Bankområdet innefattar en rad verksamhetsområden som kretsar kring betalningar, betalningsmedel, utlåning och inlåning. Här listar vi en översikt över det svenska bankbegreppet.

Tillämpar man en grov indelning av detta område utkristalliserar sig i huvudsak följande olika typer av verksamhetsutövare, som alla omfattas av delvis överlappande och delvis självständiga regler:

  • Kreditinstitut (bank- och finansieringsrörelse / banker och kreditmarknadsföretag)
  • Betalningsinstitut
  • Bostadskreditinstitut
  • Institut för elektroniska pengar
  • Inlåningsföretag
  • Konsumentkreditinstitut
  • Andra finansiella institut

Kreditinstitut

På europeisk nivå används normalt begreppet kreditinstitut för att beteckna sådana institut som ägnar sig åt in- och utlåning. I Sverige skiljer vi mellan banker och kreditmarknadsföretag, där de förstnämnda särskilt utmärks genom att de ingår i generella betalsystem. I Sverige finns ett 40-tal banker, utöver de institut som tillhandahåller sina tjänster i Sverige från andra länder. Kreditmarknadsföretag delas in i kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar. För närvarande finns ett 30-tal kreditmarknadsbolag men inga kreditmarknadsföreningar.

Många kreditinstitut bedriver även verksamhet enligt andra regler och har antingen särskilt tillstånd för detta eller undantas från tillståndsplikt. Det är t.ex. vanligt att banker även har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och de banker som tar aktiv del av betalsystemen tillhandahåller normalt betaltjänster.

Betalningsinstitut

Ett betalningsinstitut är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som fått tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. Begreppet betaltjänster inbegriper en rad tjänster som kretsar kring genomförandet av betalningar mellan konton, men även betalningstjänster och kontoinformationstjänster. Inom detta område inryms ofta P2P-låneaktörer och Tink-liknande tjänster. Det finns ett 40-tal institut med tillstånd och ett 70-tal aktörer som faller under vissa gränsvärden och därför endast träffas av ett lättare regelverk. Därtill bör noteras att de flesta kreditinstitut torde tillhandahålla betaltjänster, men undantas från tillståndsplikt.