Inflationen ökar igen

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån
billigare lån prognos styrräntan storbankerna

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Det är en uppgång från november då inflationstakten enligt KPIF var 9,5 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,9 procent enligt KPIF.

KPIF ökade med 1,9 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 1,3 procent. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,4 procent i december, vilket är en ökning jämfört med november då den var 8,0 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Prisuppgångar

Månadsförändringen har främst påverkats av ökade elpriser motsvarande knappt 29 procent. Livsmedelspriserna har ökat tretton månader i rad och i december uppgick prisökningen till 0,9 procent. Kläder hade en säsongsnormal prisökning på ungefär 2 procent. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur samt inventarier och hushållsutrustning.

Prisnedgångar

Prisuppgångarna motverkades främst av sänkta drivmedelspriser, vilket bidrog till nedgången för transportpriserna.