Marginalen Bank skaffa lönekonto

Skaffa lönekonto hos Marginalen Bank. Alltid med sparränta på 0,6% från första kronan. Insättningskonto, Lönekonto, omfattas enligt beslut Riksgälden av den statliga insättningsgarantin och gäller insatt belopp upp till 950.000 kronor per kund. Utöver detta belopp får ersättning från garantin betalas ut med sammanlagt högst 5 miljoner kronor om insättaren på ett tillförlitligt sätt  visar att insättningarna avser medel som hänförs till exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag eller försäkringsersättning. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag insättningsgarantin trätt in.

jämföra lån marginalen bank