Lån företag

Särskilda låneinstitut specialiserar sig att låna ut pengar till företag