Låneföretag

Ett låneföretag är antingen ett kreditbolag eller en bank som har fått godkännande av finansinspektionen att bedriva utlåningsverksamhet. Det kan vara allt från kreditmarknadsbolag, stora banker till mindre nischbanker. Alla företag och verksamheter som lånar ut pengar mot ränta är låneföretag.