Collector Bank

Collector Bank AB är en svensk nischbank som erbjuder finansiella lösningar för privat- och företagskunder. I maj 2015 erhölls tillstånd att driva bankrörelse och i juni 2015 genomförde moderbolaget Collector AB en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm.

billigare lån collector bank

billigare lån collector bank sq