Nordea

Nordea är en av Sveriges systembanker som förr faktiskt var en svensk bank men numera har huvudkontoret i Helsingfors. Den svenska delen är skapad genom fusion mellan PK-banken, Gota bank, Nordbanken och Smålandsbanken.

billigare lån nordea

Sammanslagningen 2001

Nordbanken

Merita

Unibank

Kreditkassen

Historia Nordea

Över 300 mindre banker har över hela norden fusionerats ihop och bildat dagens Nordea. De första bankerna var

Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn
Danmark 1820

Wermlandsbanken
Sverige 1832

Christiania Kreditkasse
Norge 1848

Föreningsbanken i Finland / Suomen Yhdyspankki
Finland 1862

Sprit som säkerhet för lån

I norska Christiania Kreditkasses bestämmelser står att pant som används som säkerhet för lån ska höra till kategorin ”varor som inte lätt förgås”. Så snart banken öppnat sina dörrar 1848 börjar människor ansöka om lån i hopp om att allt från sprit och sill till skor och gjutjärnsvaror ska godkännas som säkerhet. Den första låneansökan lämnas av köpman Evensen, som ställer 3 862 liter vodka, 70 tunnor sill och 6 215 skålpund vitriol som säkerhet. Hans lån beviljas, men bara spriten godkänns som säkerhet.

Först med mobilbank

Redan på 80 talet kunde finska kunder använda mobilbank