Skandiabanken

Skandiabanken ingår i försäkringskoncernen Skandia. 1994 startade man bankrörelsen som till att börja med var en telefonbank. Skandia har byggt upp bank och fastighetsförvaltning kring sin coretjänst som från början var försäkringar.

billigare lån Skandia