Billigare lån

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade
billigare lån svtnyheter

Regeringen vill göra det mindre dyrt att lösa lån.

En ny betalningsmodell ska göra det mindre dyrt för hushåll att lösa lån med ofördelaktiga räntor i förväg, förseslår utredningen.

– Rådande regler kan skapa omotiverade hinder och orättvisor, inte minst för låntagare med sämre förhandlingsläge. Därför är det här ett välkommet förslag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) i ett uttalande.

I dag får bolånetagare betala en ränteskillnadsersättning om man bryter ett bundet lån i förtid. Det nya förslaget ska bygga på en schablonregel som utgår från skillnaden mellan när konsumenten band lånet och när konsumenten löser lånet, så kallad swapränta.

Organisationen Villaägarna tror dock att förslaget får begränsad betydelse för konsumenterna och hade gärna sett en annan modell.

– Jag hade hellre sett den lösning som man bland annat använder i Frankrike säger Villaägarnas samhällspolitiska chef Håkan Larsson.