Kategorier
Okategoriserade

Spara tusenlappar på bolånet

För de flesta hushåll är bolånet en av de största kostnaderna i vardagen. Trots att vi vet att det kan löna sig att försöka förhandla ner räntan hos banken drar sig många för att göra det.

– Det är något som bankerna tjänar mycket pengar på. Vi har under flera år sett att många kunder betalar mer än de behöver och att bankernas räntemarginal har varit hög, säger Carl Johan Nordquist, vd på Hypoteket.

Räntemarginalen är bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad – det vill säga skillnaden på vad du betalar i ränta och vad lånet egentligen kostar banken.

– Finansinspektionen bevakar räntemarginalen och vid årsskiftet låg den på 1,37 procentenheter. Det här är alltså marginalen, inte räntan, säger Carl Johan Nordquist

Inga helkundskrav

Konkurrensen har ökat på bolånemarknaden de senaste åren men den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige är i dag ändå cirka 1,58 procent.
– Hypotekets ränta är 1,35 procent* till alla kunder. Ett genomsnittligt svenskt hushåll har ett bolån på cirka 2,2 miljoner – det går alltså att spara i genomsnitt cirka 5 000 kronor varje år genom att flytta sitt bolån till Hypoteket, eller cirka 25 000 kronor under fem år, säger Carl Johan Nordquist.

Har man redan en ränta som ligger strax över Hypotekets är det ändå lönt att engagera sig – en sänkning av räntan med 0,1 procentenheter innebär en besparing på årsbasis på 1 000 kronor per miljon i lån.

– Vi har inga helkundskrav och binder inte upp kunderna. Alla kunder får samma låga ränta. Det är väldigt uppskattat hos kunderna.

Digital process

Ytterligare en skillnad jämfört med en vanlig bank är att Hypoteket har ett helt digitalt bolåneflöde. Inte ett papper behöver skickas in till Hypoteket för att lägga upp bolånet. Ansökan och lånehandlingarna kan skickas in och signeras med en telefon och BankID. 

Hur kan då Hypoteket erbjuda bolån till en lägre ränta jämfört med storbankerna?
– Som utmanare har vi byggt vår verksamhet annorlunda än bankerna. Vi är inte låsta i gamla IT-system och vi har inget kontorsnät som ska finansieras, utan vi har kunnat designa ett enkelt bolån ifrån grunden. Därför kan vi erbjuda lägre ränta till våra kunder.

Ett krav för att kunna låna pengar hos Hypoteket är att belåningsgraden på bostaden är högst 65 procent. 

– Vårt erbjudande passar bra till kunder som ägt sin bostad ett tag och kommit ned en bit i belåningsgrad. Det leder till lägre risk och bidrar till att vi kan erbjuda en lägre ränta till våra kunder.

Hypoteket i korthet

  • Lägsta rörliga bolåneräntan är 1,35 procent*  – prutat och klart och utan helkundskrav.
  • Helt digitalt ansökningsflöde, allt sköts via BankID, mobiltelefon och dator och tar bara några minuter.
  • Bostadens belåningsgrad får inte vara högre än 65 procent.
  • Hypoteket har lånat ut drygt ca 6 miljarder kronor till svenska bolånekunder.
  • Kundstocken består av ca 5 000 bolånekunder och växer stabilt.

*Effektiv ränta 1,36%, beräknat på 1 MSEK med 3-månaders rörlig ränta och 30 års återbetalningstid, totalbelopp 1 344 419 kr. Villkor för räntan är belåningsgrad under 65%.

Kategorier
Okategoriserade

Så får du ner din bolåneränta

Folk är för dåliga på att förhandla boräntor med sin bank, säger Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier.

– Jag bytte själv bank i våras och fick ned min ränta.

Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån och det borde finnas utrymme för många bankkunder att förhandla ned sin ränta, förklarar Henrik Braconier när SvD når honom på telefon.

Han vet vad han talar om. Som chefekonom på Finansinspektionen, FI, har han god insyn i bolånemarknaden och FI har dessutom precis släppt en rapport om bankernas bolånemarginaler.

– Även om marginalerna på bolån sjunkit de senaste tre åren så ligger de mycket högre än för tio år sedan. Det är svårt att se att det inte skulle finnas förhandlingsutrymme.

Henrik Braconier tycker generellt sett att bolånekunder inte är tillräckligt aktiva. Det finns gott om hjälpmedel för den som vill försöka få ett billigare lån. Och det är det alltså många som borde göra, enligt Braconier.

Hur ska jag som kund veta vad som är en bra bolåneränta?

– Det är svårt att ge ett entydigt svar. Det är en ganska komplicerad produkt.

Men om inte Finansinspektionens chefekonom vet, hur ska en vanlig bolånetagare veta?

– Det går inte att säga vad som är en bra ränta. Det är individuellt och beror på hur riskabel du är som kund, vilken löptid lånet har och hur stort lån du tar.

Henrik Braconier uppmuntrar bolånekunder att minst en gång per år jämföra sin boränta med de genomsnittsräntor som alla bolåneinstitut redovisar månadsvis. Det räcker alltså inte att hålla koll på att den ränterabatt banken ger är oförändrad.

– Det finns verktyg för att bolånekunden ska kunna ta reda på om den egna räntan är för hög. Och ligger man högt ska banken kunna motivera inför kunden varför deras ränta avviker.

Storbankerna säger i sin kommunikation att kunderna ska vara trygga med att deras bolåneerbjudande är konkurrenskraftigt. Henrik Braconier vill inte kommentera det men pekar på att den kund som inte är aktiv kan räkna med sämre villkor än den som är det.

https://www.svd.se/experten-sa-fick-jag-ned-min-bolaneranta

Kategorier
Okategoriserade

Nordea ser ljust på framtiden

Efter att ha fallit fritt i våras studsar ekonomin upp igen, enligt storbanken Nordeas ekonomer.

”Några större stimulanspaket behövs därmed inte”, skriver de i en konjunkturrapport.

För i år räknar Nordea med ett BNP-fall på 3,2 procent för Sverige, vilket antas följas av en återhämtning på 4,1 procent 2021 och 2 procent 2022.

Arbetslösheten beräknas till i snitt 8,5 procent i år och nästa år för att sjunka tillbaka till 7,4 procent 2022.

”Arbetslösheten toppar nu och varslen stabiliserades på en normal nivå redan under sommaren. Det samtidigt som antalet nya lediga platser vänder upp och delar av de stora varsel som lades i våras inte tycks resultera i uppsägningar”, skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth i en kommentar.

Bostadspriserna väntas lyfta med cirka 6 procent i år.

billigare lån nordea
Kategorier
Okategoriserade

Billigare lån 2020-09-01

Omkring 170 000 bolånetagare har fått anstånd med sina amorteringar på lånet, enligt Finansinspektionens. I början på sommaren var siffran 111 000 st bolånetagare.

Pausandet av amorteringskravet infördes i våras som en direkt följd av COVID-19 krisen. Detta för att underlätta för hushåll som kanske tappade inkomst i spåren av arbetslöshet. Det slopade kraven innebär för ett hushåll lägre månadsutgifter.

Enligt Finansinspektionen berörs ca 600 000 låntagare av amorteringskravet, som gäller dem som är relativt högt belånade. Ansökan gör man hos den egna banken.

FI förtydligare att kravet kommer åter när ekonomin börjar normaliseras. September 2020 gäller anståndet från reglerna till augusti 2021. (TT)

Kategorier
Okategoriserade

Bankernas vinster på bolån minskar

Bankernas marginaler på svenska folkets bolån sjönk något andra kvartalet i år, visar siffror från Finansinspektionen (FI).

Den nya marginalen ligger på 1,26 procent – lägsta nivåerna sedan 2014.

Bankernas finansieringskostnad för bolån ökade under slutet av det första kvartalet 2020 i den finansiella turbulens som utbrottet av coronaviruset medförde. Den högre finansieringskostnaden bestod under stora delar av kvartal två, även om den började sjunka under slutet av kvartalet. Utlåningsräntan för bolån var i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader innebär att bruttomarginalen på bolån minskade.

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar för att minska låntagarnas och bankernas sårbarheter kopplade till bolån. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. Under våren sänkte FI den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 procent till 0 som en del i att upprätthålla kreditgivningen. Det kan i förlängningen minska bankernas kostnader något för bolån.

billigare lån

https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/bankernas-marginal-pa-bolan3/

Kategorier
Okategoriserade

Riksbanken lånar pengar till företag

Riksbanken har beslutat att låna ut 500 miljarder kronor till bankerna för att de i sin tur ska låna ut pengar till företag verksamma i Sverige. Detta är ett av bidragen för att hjälpa företagen att möta de ekonomiska svårigheter som följer i coronavirusets spår.

Riksbankens beslut innebär att bankerna får låna pengar till reporänta, i dagsläget nollränta, mot säkerheter och villkoret är att pengarna lånas vidare till företag. När bankerna får tillgång till billiga lån så ökas deras möjligheter att i sin tur låna ut dessa pengar. De företag som hamnar i ekonomiska svårigheter på grund av rådande omständigheter kan ansöka om lån hos sin bank. Riksbanken lånar inte ut pengarna direkt till företagen.

Kategorier
Okategoriserade

Financial Explosive Device

Finansmarknadens fullkomligt explosionsartade rally sedan bottnarna i mars har accentuerats av framförallt två ting 1: ECB och FED som ökat sina program för tillgångsköp och 2: en amerikansk Non-Farm-Payroll-siffra med tillhörande arbetslöshetsstatistik som sopade banan med världens alla makrostrateger och prognosmakande ekonomer.

Hur kan jag som investerare tänka framåt?

Det som nyligen fått marknaden på bättre humör, positiv makro och centralbanksaktivitet, behöver fortsätta för att marknaden inte skall bli besviken. Sårbarheten för negativa överraskningar har ökat vilket diagrammet ovan beskriver på ett bra sätt. Alternativt är volatilteten som marknaden prissätter den just nu för hög och då behöver vi se säljare av volatilitet för att motivera nuvarnade aktienivåer.

Det blir intressant att följa börsbolagens guidningar för hur början av tredje kvartalet kan komma att se ut i samband med kvartalsrapporterna som rullar in snart. Redan på torsdag får vi en mycket viktig indikator när månadsstatistik för amerikansk sysselsättning och arbetslöshet kommer. Arbetslösheten förväntas sjunka till 12,4% från 13,3% och antalet nya jobb i USA utanför jordbrukssektorn förväntas öka med 2,9 miljoner. Marknaden lär vara känslig för avvikelser från estimat, oavsett håll.

För dig som är mer aktiv kanske det kan vara värt att se över portföljen inför semestern?

Trevlig sommar och lycka till med investeringarna.

/Magnus på Avanza