Billigare lån

Regeringen vill göra det mindre dyrt att lösa lån. En ny betalningsmodell ska göra det mindre dyrt för hushåll att lösa lån med ofördelaktiga räntor i förväg, förseslår utredningen. – Rådande regler kan skapa omotiverade…

Fastighetsfest

Stockholmsbörsen steg upp 3,4 % och de som lyfte mest var fastighetsbolagen

Sveriges Riksbank – inflationen just nu

Inflationen visar hur prisnivån, mätt som KPIF, har förändrats jämfört med samma månad föregående år. Inflationens utveckling över tid På SCB:s webbplats finns information om inflationen över tid enligt KPIF. I SCB:s statistikdatabas för konsumentprisindex kan man också…

Positivt inflationsbesked

Robert Bergqvist – SEB Positivt inflationsutfall bekräftar räntetopp 4.0%. KPIF: 4.2% (förv. 4.4%; föreg. 4.0%) KPIF exkl energi: 6.1% (6.3%; 6.9%) Företagens pristankar spelar nyckelroll. Riksbankens senaste ftg-undersökning, vår egen CFO-mätning & anekdotisk info lugnar…

Inflationen väntas stiga

Inflationen redovisas kl 08:00 idag – och såväl Riksbanken som hushållen håller andan. – Bolånetagare ska räkna med att Riksbanken höjer räntan en gång till, säger ekonomen Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Klockan åtta på…

SBAB sänker bolåneräntan

Statligt ägda SBAB sänker sina listräntor på bolån med löptider på ett år och längre med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter. Listräntan för rörliga bolån ligger dock oförändrad på 5,22 procent. Listräntan på ettåriga lån…

Swedbank ränteprognos

Swedbanks chefsekonom Mattias Persson förutspår att riksbanken höjer 25 punkter i November 2023 och detta trots att inflationen på 4% i September månad kom in högre än föväntat. -“Det går lite för bra. Tittar man…