Boverket för enklare byggprocesser och billigare byggande

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billigare lån billigare byggande boverket

På Boverket pågår en översyn av byggreglerna för att förenkla byggandet. Men Boverkets ställföreträdande generaldirektör Yvonne Svensson tror också att Plan- och bygglagen behöver ses över om regeringen ska uppnå målet att få till snabbare processer. Hon efterfrågar en utredning. 

Regeringen vill förenkla reglerna för byggande och få till snabbare bygglovsprocesser. Bostadsminister Andreas Carlson (KD) säger att han både kan tänka sig en översyn av bullerregler och regler om tillgänglighet, men att han vill att man tittar brett på hela processen. 

– Det handlar om att ta bort en del av detaljkraven och titta på funktionskrav. Vi kommer att återkomma med reformer som förenklar byggprocessen i varje led, säger han till DN.

Snabbare med avskalade regler

På Boverket pågår redan ett arbete sedan 2019 med att se över bygg- och konstruktionsreglerna för att får till enklare byggregler som leder till mer innovativa lösningar, billigare byggkostnader och även snabbare byggprocesser.