Elpriser och prognoser

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån
billiga lån och elpriser

Elpriser – prognos och utveckling

Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset för en konsument baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs därför först när månaden är slut. 

För konsumenter med rörligt avtal så tillkommer det ovanpå nedan nämnda månadsmedelpriser också elhandlarens påslag och moms på 25 procent. Storleken på påslaget varierar över tid och mellan olika elhandlare. I oktober 2022 var elhandlarnas genomsnittliga påslag för lägenhetskunder (med rörligt avtal) ungefär 33 öre per kWh. För villakunder var det genomsnittliga påslag under samma månad ungefär 17 öre per kWh. 

Prognos för elpriset

Börspriset i december 2022 – Fortsatt kraftigt stigande elpriser i hela Sverige

Månadsmedelpriserna fortsatte att stiga kraftigt i samtliga svenska elområden under december månad. För elområde 1 (Luleå), elområde 2 (Sundsvall) och elområde 3 (Stockholm) stannade månadsmedelpriset på nya högsta noteringar, aldrig tidigare sedan Sverige delades in i elområden har priset varit så högt i dessa tre elområden. 

Här nedan visar vi hur prisökningen ser ut per elområde.

  • Från 122,1 öre per kWh till 206 öre per kWh i elområde 1 (Luleå). 
  • Från 122,1 öre per kWh till 206 öre per kWh i elområde 2 (Sundsvall). 
  • Från 130,9 öre per kWh till 269 öre per kWh i elområde 3 (Stockholm).  
  • Från 134,9 öre per kWh till 271,4 öre per kWh i elområde 4 (Malmö). 

Den varierade och kraftiga prisutveckling beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Dessutom påverkas de svenska elpriserna av elpriserna i angränsande länder eftersom Sverige ingår i en gemensam elmarknad med övriga Europa. För en längre förklaring till den aktuella prisutvecklingen så kan du besöka webbplatsen hos myndigheten Energimarknadsinspektionen eller webbplatsen hos branschorganisationen Energiföretagen Sverige. 

Flera olika organisationer och företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå vet inte vilka prisnivåer vi kommer att få uppleva under vintern men tycker att det är viktigt att ta dessa varningar på största allvar. Försök att minska din elanvändning och se till så att du har valt en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomi.

Större prisvariationer framöver? 

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

  • Elpriser kommer att svänga mer och oftare Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 
  • Större prisskillnader mellan norra och södra Sverige Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.  
  • Möjligheten att påverka elkostnader ökar I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar.