Experter om styrräntan

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
riksbanken höjer räntan till 2,5 från 30 november

11 st ekonomer hos Di skuggdirektion ville att Riksbanken skall höja räntan med 50 punkter. 2 st ville höja med 75 punkter. Dessa fick rätt.

Höjningen blev 75 punkter till 2,5%

Riksbanken pressmeddelande:

Styrräntan höjs med 0,75 procentenheter

Pressmeddelande Inflationen är fortfarande alldeles för hög. Den höga inflationen urholkar mångas köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag att planera sin ekonomi. För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Inflationsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid.

Den svenska finansvärldens experter kommenterar:

Vi börjar se lite varsel, detaljhandeln är på väg ned i källaren och signalerna från våra viktigaste exportmarknader är svaga

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden

Jag är besviken på budgeten

John Hassler, professor i Internationell Ekonomi

Inflationsmonstret lever vidare tyvärr

Robert Bergqvist, seniorekonomom SEB

Något annat än krympande real konsumtion har jag svårt att se.

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken

Den ekonomiska utvecklingen känns i alla fall på marginalen mer tydlig.

Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar

Ingen kunde väl tro att baksmällan efter 10 års minusränta skulle bli smärtfri

Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank