Fakta om inflation

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billigare lån inflation

Inflation innebär att priserna stiger och pengarna blir mindre värda. År 1905 kostade mjölken 13 öre litern. Oxköttet kostade 90 öre per kilo. Jämför detta med dagens priser och du ser hur mycket inflation vi har haft i Sverige sedan dess. Priserna har ökat men så har också lönerna. Har du ett lån som löper över flera år så får du ett billigare lån pga inflationen men givetvis lär du få betala högre ränta under tiden.

  • År 1905 kostade mjölken 0,13 kr
  • År 2022 kostade mellanmjölk ICA Bomben 10,90 kr

Definition inflation

Med inflation menas vanligtvis att penningvärdet minskar. Den ursprungliga definitionen är “ökning av penningmängden”.

När är detta skadligt och när är inflation ok?

Sveriges Riksbank har en längre tid haft 2% inflation som mål. Ligger den över försöker de sänka den och ligger den under så försöker de höja den.

Hyperinflation: 50% inflation per månad

Hyperinflation innebär en extremt hög inflation. Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet, men en tumregel är minst 50 % inflation per månad. Till skillnad från inflation är hyperinflation ofta förbunden med en allmän kollaps av förtroendet för ett land och dess institutioner.

Den allmänna kollapsen av förtroendet skapar finansiell oro som medför att ett land inte längre har möjlighet att förlita sig på lån för att finansiera sina åtaganden. Som en följd av detta är staten hänvisad till att öka penningmängden, det vill säga skapa pengar, för att möta sina utgifter. Den ökade penningmängden minskar värdet på valutan och orsakar en prisökning i nominella termer.

Historiska exempel på hyperinflation

# Tyskland 1920-talet

# Zimbabwe 2000-talet och framåt

Orsaker till inflation

Det finns flera saker som gör och samverkar så att det blir inflation. Här är några exempel:

  • En stor efterfrågan kan vara en orsak. Har hushållen gott om pengar blir efterfrågan på varor och tjänster stor och då är det lätt att producenterna höjer sina priser kraftigt.
  • Inflation kan också komma från utlandet, om viktiga importvaror stiger i pris. Sådana importvaror kan vara olja och bensin. Landet är importberoende av vissa varor. Dvs ej självförsörjande av kritiska varor.
  • Industrierna kan ha mycket att göra. Det är ont om arbetskraft. För att folk ska stanna kvar på jobbet och inte byta arbete tvingas man höja lönerna. För att företagen ändå ska löna sig, höjer man priserna på de varor man tillverkar.