Kapitalfrigöringskrediter

Kapitalfrigöringskrediter riktar sig till dig som är 60 år eller äldre. Genom en kapitalfrigöringskredit har du en möjlighet att frigöra en del av det obelånade värdet som du har bundet i en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshus utan att behöva sälja.

Kostnaderna för en kapitalfrigöringskredit varierar. Förutom räntekostnader tillkommer även kostnader för nya pantbrev och eventuell uppläggningsavgift och aviavgifter.

Kapitalfrigöringskrediter har en garanti som innebär att du kan bo kvar så länge du vill.