Topplån

Topplån var den del av ett bostadslån som vanligtvis låg i intervallet 70% till 85% av köpeskillingen vid fastighetsköp. Detta lån hade högre risk än ett bottenlån, eftersom en prisnedgång i första hand drabbar topplånet. Ett topplån hade därför i regel högre ränta än ett bottenlån. I övrigt hade ett topplån ofta samma villkor som ett bottenlån. Idag är termen topplån sällan använd och erbjuds efter år 2017 i regel inte av svenska banker.