Landshypotek Bank

Sedan 1836 har Landshypotek finansierat jord- och skogsbrukares boende och företagande. Landshypotek Bank blev bank i april 2013 och är en av Sveriges tio största banker. Banken ägs av ca. 38 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening.

billigare lån landshypotek

Historia Landshypotek

Lantbrukarna i Skåne som bildar Skånska hypoteksföreningen 1836. Därefter bildas under kommande två decennier föreningar runt om i landet. Föreningarna ställer ut obligationer hos europeiska bankirhus och får med det medel till att finansiera den växande verksamheten på regionens gårdar.

Detta gav stor effekt på utvecklingen i Sverige. 3/4 av befolkningen lever på jordbruk. Tidigare alternativ för jordbrukaren att låna har varit dyra eller osäkra. Nu ökar möjligheterna. Och på många håll fördubblas andelen jordbruksmark på några decennier.

Landshypotek första 181 år

1836
Den första landshypoteksföreningen startar i Skåne. Syftet är att förse jordbrukare med krediter mot inteckning i jordbruksfastigheter. Därefter bildas hypoteksföreningar för Östgöta år 1845, Småland m.fl. provinser 1846, Mälareprovinsernas 1847, Örebro län 1849, Wermland 1850 och Älvsborgs m.fl. län 1850, samt slutligen Norrland, Gotland och Gävle-Dala 1861.

1861
Sveriges Allmänna Hypoteksbank grundas för att underlätta upplåningen till landshypoteksföreningarna.

1961
Regleringarna på kreditmarknaden lättar och Sveriges Allmänna Hypoteksbank får möjlighet att ge ut obligationer.

1986
Obligationsmarknaden avregleras och obligationer med kortare löptid introduceras. Avregleringen innebär bland annat ökad konkurrens.

1995
Landshypotek AB bildas och de tio Landshypoteksföreningarna slås samman till en ekonomisk förening. Del av rörelseresultatet går varje år tillbaka till medlemmarna.

2013
Landshypotek blir bank. Namnet Landshypotek Bank AB registreras. Detta blev möjligt efter det att Finansinspektionen gav banktillstånd hösten 2012.

2014
Den nya Landshypotek Bank presenterar sig med ny logotyp och öppnar genom en digital bank för att ta in sparpengar från svenska hushåll.