SBAB Bank

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden.

billigare lån sbab

Historia SBAB

Etablerades 1985. SBAB (förkortning för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag) inledde sin operativa verksamhet den 1 juli 1985 då de statliga bostadslånen började finansieras av SBAB. Tidigare hade dessa finansierats via statsbudgeten.

 • 1989 I juli 1989 övertog SBAB förvaltningen av statliga bostadslån från Boverket. Kreditprövningen och förvaltningen av lån på regional nivå låg dock kvar hos länsbostadsnämnderna.
 • 1991 SBAB:s konkurrensutsatta utlåning startade 1991 då SBAB fick rätt att lämna bottenlån i konkurrens med andra bostadslånegivare.
 • 1992 SBAB:s långivning började drivas i egen regi och företagets särställning på bostadskreditmarknaden upphörde.
 • 2006 Som första bolåneaktör i Sverige gav SBAB:s dotterbolag, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), år 2006 ut säkerställda obligationer.
 • 2007 I april 2007 utökade SBAB sitt produktutbud till att omfatta sparande till privatpersoner.
 • 2009 Under 2009 breddades SBAB:s verksamhet till att även erbjuda inlåning till företag och bostadsrättsföreningar. I december 2009 lämnade SBAB in en ansökan om tillstånd att bedriva bankrörelse till Finansinspektionen.
 • 2010 I november 2010 beviljade Finansinspektionen SBAB tillstånd att bedriva bankrörelse.
 • 2011 Vid en extra bolagsstämma i SBAB den 16 mars 2011 beslutade bolagsstämman att anta en ny bolagsordning med bankrörelse som nytt verksamhetsföremål. Stämman beslutade också att SBAB ska anta namnet SBAB Bank AB.
 • 2012 Carl-Viggo Östlund rekryteras från Nordnet som ny verkställande direktör med uppdraget att omvandla bolåneinstitutet till en bank.
 • 2014 Östlund får lämna SBAB i januari efter oenighet med styrelsen om kostnadsnivåerna i bolaget. I samband med detta tillträder Per Anders Fasth som tillförordnad VD
 • 2014 Klas Danielsson rekryteras som ny verkställande direktör. Avslutar banksatsningen och fondaffären för att öka fokus på kärnaffären bolån.
 • 2016 SBAB förvärvar ca 70 % av aktierna i Booli. Syftet med förvärvet av Booli är att stärka förflyttningen mot boende.
 • 2019 SBAB har gjort klart med nytt styrelseordförande sedan Bo Magnusson, föregående styrelseordförande, har lämnat för nytt styrelseuppdrag i Swedbank. Jan Sinclair rekryteras som ny verkställande styrelseordförande.