SEB

En av Sveriges systembanker och en stabil långivare som funnits med sedan mitten på 1800-talet. En sammanslagning 1972 mellan Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken bildade S-E-Banken som sedan 1998 verkar under namnet SEB.

billigare lån seb

Historia SEB

Under 1800 talets senare hälft tryckte banken egna sedlar

billigare lån seb