Swedbank

En av Sveriges stora systembanker och har funnits med sedan 1820. Namnet Swedbank fick den 2006 efter att tidigare haft namnen Sparbanken, Föreningsbanken och Jordbrukskassan.

billigare lån swedbank

Historia Swedbank

Sparbanks eken. Sveriges första sparbank grundades i Göteborg år 1820.

sparbanks eken

I slutet på 1990-talet gick Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman och FöreningsSparbanken bildades.

billigare lån föreningsbanken

billigare lån föreningssparbanken

Hansabank köptes 2005 upp av Swedbank och då fick Swedbank in en betydande baltisk verksamhet i koncernen.

billigare lån hansabank