Bankernas vinster på bolån minskar

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billiga lån

Bankernas marginaler på svenska folkets bolån sjönk något andra kvartalet i år, visar siffror från Finansinspektionen (FI).

Den nya marginalen ligger på 1,26 procent – lägsta nivåerna sedan 2014.

Bankernas finansieringskostnad för bolån ökade under slutet av det första kvartalet 2020 i den finansiella turbulens som utbrottet av coronaviruset medförde. Den högre finansieringskostnaden bestod under stora delar av kvartal två, även om den började sjunka under slutet av kvartalet. Utlåningsräntan för bolån var i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader innebär att bruttomarginalen på bolån minskade.

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar för att minska låntagarnas och bankernas sårbarheter kopplade till bolån. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. Under våren sänkte FI den kontracykliska kapitalbufferten från 2,5 procent till 0 som en del i att upprätthålla kreditgivningen. Det kan i förlängningen minska bankernas kostnader något för bolån.

billigare lån

https://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/bankernas-marginal-pa-bolan3/