Billigare lån 2020-09-01

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billigare lån

Omkring 170 000 bolånetagare har fått anstånd med sina amorteringar på lånet, enligt Finansinspektionens. I början på sommaren var siffran 111 000 st bolånetagare.

Pausandet av amorteringskravet infördes i våras som en direkt följd av COVID-19 krisen. Detta för att underlätta för hushåll som kanske tappade inkomst i spåren av arbetslöshet. Det slopade kraven innebär för ett hushåll lägre månadsutgifter.

Enligt Finansinspektionen berörs ca 600 000 låntagare av amorteringskravet, som gäller dem som är relativt högt belånade. Ansökan gör man hos den egna banken.

FI förtydligare att kravet kommer åter när ekonomin börjar normaliseras. September 2020 gäller anståndet från reglerna till augusti 2021. (TT)