Handelsbanken sänker räntan för ettåriga bolån

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billiga lån handelsbanken sänker listräntan 2022-11-25

Handelsbanken höjer sparräntorna och sänker räntan för ettåriga bolån.

Handelsbanken höjer räntan på flera sparkonton. Däremot höjs inte den annonserade räntan på bolån. Tvärtom sänks listpriset för bolån med bindningstid på ett år med 0,10 procentenheter.
”Vår styrka gör att vi kan ha ett konkurrenskraftigt erbjudande, oavsett konjunkturläge”, säger Michael Green, chef för Handelsbanken Sverige.

Handelsbanken justerar löpande sina in- och utlåningsräntor framförallt utifrån faktorer som konkurrensläget och marknadsräntor, men där även förändringar av Riksbankens styrränta har en påverkan.

”Vi följer kontinuerligt utvecklingen och anpassar ständigt våra erbjudanden för att
vara långsiktigt konkurrenskraftiga, det gäller både in- och utlåningsräntor”, säger Michael Green.

Räntan på ett bolån, och övrig utlåning, i Handelsbanken är alltid individuellt satt. Det betyder att de lokala kontoren, som är närmast kunden och den lokala marknaden, gör en individuell helhetsbedömning av kundens ekonomiska förutsättningar.

Sparkonton som omfattas av räntehöjningar:

Privat

Sparkonto höjs med 0,55 procentenheter till 1,05 procent. Framtidskonto höjs med 0,75 procentenheter till 2,10 procent. e-Kapitalkonto höjs med 0,55 procentenheter till 1,30 procent. Placeringskonto privat, för mer information se handelsbanken.se

Företag

e-Kapitalkonto höjs med 0,55 procentenheter till 1,30 procent.
Skogskonto höjs med 0,65 procentenheter till 1,95 procent.
Placeringskonto företag, för mer information se handelsbanken.se

Övrig utlåning

Lån och krediter med rörlig ränta – till privatpersoner såväl som företag – höjs med 0,75 procentenheter.

Handelsbanken justerar de annonserade bolåneräntorna för bindningstider:

Bindningstid 1 år sänks med 0,10 procentenheter till 4,34 procent.

Ränteändringarna på inlåningsräntor och övrig utlåning träder i kraft den 6 december 2022. Listprisändringen på bolån träder i kraft fredag den 25 november.

Den billigaste bolåneräntantan hitta du alltid här