Kungen drar ner på kostnaderna och kör med solceller

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billigare lån kungen har solpaneler på slottet

Det kostar hundratusentals kronor att värma upp de kungliga slotten.

När den ekonomiska krisen slog till ökade kostnaderna, precis som för många företag.

Solceller och besparingar är bara ett par av alla åtgärder som genomförs för att hålla nere kostnaderna.

Höstsolen sköljer över de blanksvarta solpanelerna. De ligger tätt mot varandra på södersidan av Kungliga slottets tak. På slottets vind löper lårtjocka buntar med elkablar på stegar över det gamla tegelgolvet.

Solcellerna täcker runt en tiondel av Kungliga slottets elförsörjning per år. Panelerna är ett av många sätt att dra ner på kostnaderna.

– De tog bara några dagar att montera och de är lätta att plocka bort om det skulle behövas. Det handlar trots allt om en byggnad som är en del av vårt kulturarv, berättar Erik Kampmann.

Han är slottsfogde på Kungliga slottet och fakta om solpanelerna och dess funktion forsar som en kontrollerad ström genom honom. Energifrågor är något som både han och hans kollega Staffan Larsson är djupt engagerade i.

– Jag har en chef som är otroligt intresserad av de här frågorna. Både kungen och kronprinsessan är engagerade, säger Staffan Larsson som är kungens ståthållare.

Det är med andra ord han som är ansvarig för det mesta som sker under – och över – slottstaket.

Ståthållare och slottsfogde

 • Staffan Larsson är kungens Ståthållare och han är chef över Ståthållarämbetet som ansvarar för kungens dispositionsrätt till de kungliga slotten med tillhörande byggnader, parker, trädgårdar och skogar.
 • Totalt rör det sig om ca 1 800 hektar mark och ca 160 000 kvm slottsyta fördelat på elva slott.
 • En av Ståthållarämbetets viktigaste uppgifter är att vårda, visa och sprida kunskapen om den svenska monarkins kulturarv. Därför bedriver Ståthållarämbetet publik verksamhet vid de kungliga slotten.
 • Till Ståthållarämbetet hör också gemensamma verksamhetsfunktioner såsom IT, telefoni, vaktmästeri och lokalvård.
 • Under Ståthållarämbetet finns tre så kallade Slottsförvaltningar.
  • Stockholms slottsförvaltning
  • Drottningholms, Gripsholms och Ulriksdals slottsförvaltning
  • Kungl. Djurgårdens förvaltning
 • Stockholms slottsförvaltning leds av slottsfogde Erik Kampmann.
 • Slottsförvaltningarna ansvarar för förvaltningen av den kungliga dispositionsrätten och sköter vård och tillsyn av fastigheter, parker, trädgårdar och övriga mark- och vattenområden. Förvaltningarna svarar även för skogsbruks-, jakt- och viltvårdsfrågor.
 • Bland de anställda finns också arkitekter som arbetar med byggnadsvård och lokaldisposition. I Stockholms slottsförvaltning finns också ett ansvar för vaktmästeri, post och logistik samt telefoni.


Källa: Kungahuset