Positivt inflationsbesked

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade
seb bolåneränta analytiker 2023-11-14

Robert Bergqvist – SEB

Positivt inflationsutfall bekräftar räntetopp 4.0%. KPIF: 4.2% (förv. 4.4%; föreg. 4.0%) KPIF exkl energi: 6.1% (6.3%; 6.9%) Företagens pristankar spelar nyckelroll. Riksbankens senaste ftg-undersökning, vår egen CFO-mätning & anekdotisk info lugnar (se bild).