Sveriges Riksbank – inflationen just nu

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade
billigarelan inflationen just nu riksbanken

Inflationen visar hur prisnivån, mätt som KPIF, har förändrats jämfört med samma månad föregående år.

Inflationens utveckling över tid

SCB:s webbplats finns information om inflationen över tid enligt KPIF.

I SCB:s statistikdatabas för konsumentprisindex kan man också göra egna sökningar om hur inflationen har utvecklats över tid. För frågor om beräkningsmetoder och statistik på konsumentprisindex, kontakta SCB: SCB statistikservice.

När uppdateras informationen?

SCB beräknar och publicerar förändringar i konsumentprisindex varje månad. För närmare information om vilka datum detta sker, se SCB:s publiceringskalender (välj tidsperiod och ämnesområde Priser och konsumtion). När SCB publicerar ny information om inflationstakten uppdateras även informationen på Riksbankens webbplats.