SBAB höjer och sänker samtidigt

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån, Okategoriserade
billigare lån sbab höjer räntan 3 mån till 3,77

SBAB höjer listräntan för bolån med bindningstid tre månader med 0,40 procentenheter och sänker samtidigt listräntan för bolån med bindningstider från tre år och uppåt med 0,10–0,25 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag måndag 5 december.

De korta marknadsräntorna har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån med kort bindningstid ökat. Samtidigt har de längre marknadsräntorna sjunkit något, vilket innebär lägre upplåningskostnader för bolån med längre bindningstider. SBAB:s ambition är att ha en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna och samtidigt ta hänsyn till konkurrenssituationen. Mot bakgrund av detta justerar SBAB idag listräntorna för bolån med flera olika bindningstider.

SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån från 5 december.

BindningstidFörändring (procentenheter)Ny listränta (%)
3 månader+0,403,77
1 åroförändrad4,32
2 åroförändrad4,56
3 år-0,104,53
4 år-0,154,45
5 år-0,204,41
7 år-0,254,36
10 år-0,254,36

Den billigaste bolåneräntantan hitta du alltid här