Stagflation

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån
billiga lån stagflation

USA med sin ekonomi är inte alls särskilt påverkad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina på samma sätt som EU i allmänhet och Sverige i synnerhet.

För svenskt vidkommande är detta dåliga nyheter. Den svenska kronan är att betrakta som en skräpvaluta i situationer som den som nu växer fram. EU, och Sverige i synnerhet, kommer tvingas att följa den amerikanska räntebanan och kan inte tillåta sig avvika alltför mycket.

Detta innebär att Sverige kommer gå in i en period med ökande arbetslöshet samtidigt som inflationen, som drivs av höjda världsmarknadspriser på allt från insatsvaror till livsmedel, tilltar.

Varje finansministers mardröm är därmed på väg att slå in om den inte redan slagit in. Där inget av blocken i svensk politik kan sägas ha färdiga modeller eller snabba lösningar för medborgare och väljare för att möta detta. En stagnation i hela ekonomin parat med en hög inflation.

billigarelan.se kommentar:

Det här innebär att lån blir dyrare om man tar dem i annan valuta än den svenska. På hemmaplan drabbas en låntagare av ökade räntor men inflationen kommer övertid att äta upp lånebeloppet något och urholka detta. Hade lånet tagits i utländsk valuta så hade låneskulden ökat i värde. Det är bäst (billigast) att vara skuldfri men måste man ta ett lån bör dessa tas i den svenska valutan för billigare kan du inte hitta någonstans så länge inflationen är större i Sverige än i omvärlden (USA i denna jämförelse).