Sverige minskade elförbukningen med 12 procent i december

Publicerat den Kategoriserat som Billiga lån
billigare samma elpris i hela landet

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 1 161 GWh under december 2021, till 949 GWh under december 2022. Den totala eldistributionen minskade från 3 559 GWh under december 2021, till 3 149 GWh 2022.

I november månad minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag med 15 procent. Den sammantagna elförbrukningen minskade med 9 procent.

4 månader i sträck har Sverige minskat elförbukningen. Detta beror givetvis på ett mildare väder men det blir intressant om denna minskning kan hålla i sig under hela den kritiska vinterpersioden vi har framför oss. Om Sverige använder mindre el blir den el som måste förbrukas billigare.